Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørende

I Danmark har vi tradition for brugerinddragelse. På Aktivitets- og plejecenter Solbakken har vi også denne tradition.

Til dette er der bl.a. valgt et Beboer- og pårørenderåd.
Det giver beboere og pårørende mulighed for at påvirke de retninger, der er for den daglige pleje-og omsorgsindsats på Solbakken.

Rådet kan i dialog med plejecentrets ledelse og medarbejdere være med til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt.
Denne dialog er meget værdifuld for ledelsen. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende. I rådet stilles spørgmål og forslag behandles.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillige indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1 - 2 politikere fra Sundheds- og Omsorgudvalget på plejecentret, hvor også Beboer- og pårørenderådet deltager.

Klik her for at se brochure om pårørendepolitik

 

Solbakken
Smedevænget 14  -  7361 Ejstrupholm
Tlf. 9960 5720  -  solbakken@ikast-brande.dk