Nyhedsbrev
   

   
   
 

Til dette er der bl.a. valgt et Beboer- og pårørenderåd.
Det giver beboere og pårørende mulighed for at påvirke de retninger, der er for den daglige pleje-og omsorgsindsats på Solbakken.

Rådet kan i dialog med plejecentrets ledelse og medarbejdere være med til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt.
Denne dialog er meget værdifuld for ledelsen. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende. I rådet stilles spørgmål og forslag behandles.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillige indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1 - 2 politikere fra Sundheds- og Omsorgudvalget på plejecentret, hvor også Beboer- og pårørenderådet deltager.

Klik her for at se brochure om pårørendepolitik

 

 

Ikast-Brande kommune
Rådhusstrædet 6
DK-7430 Ikast
Tlf.:  +45 99 60 40 00
Mail: post@ikast-brande.dk

Afmeld nyhedsbrevet