Gå til hovedindhold

Pårørende/Brugerråd

I Danmark har vi tradition for brugerinddragelse. På Aktivitets- og Plejecenter Solbakken har vi også denne tradition.

Foto af rød boligblok, der bruges, som forside

Beboer- og pårørenderåd giver beboere og pårørende mulighed for at påvirke de retninger, der er for den daglige pleje-og omsorgsindsats på Solbakken.

Rådet kan i dialog med plejecentrets ledelse og medarbejdere være med til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt.
Denne dialog er meget værdifuld for ledelsen. Erfaringen viser, at det giver tryghed for både beboere og pårørende. I rådet stilles spørgsmål og forslag behandles.

Ledelsen og medarbejderne sætter stor pris på denne frivillige indsats.
En gang årligt afholdes dialogmøde med 1-2 politikere fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på plejecentret, hvor også Beboer- og pårørenderådet deltager.

Se oversigt over medlemmer af beboer-pårørenderådet og deres opgaver samt Ikast-Brande Kommunes "Pårørendepolitik" under dokumenter nederst på siden her.