Gå til hovedindhold

Fokusområder i plejen

Vores medarbejdergrupper har, mens de arbejder med deres daglige opgaver, også fortløbende diverse specielle fokusområder.

Hjemmehjælp

Vi har i vores distrikt opmærksomhed på forebyggelse af fald hos vores ældre borgere, og deltager i denne sammenhæng i et projekt i samarbejde med bl.a. Horsens sygehus og de praktiserende læger i distriktet.

Et andet fokusområde ligger omkring de utilsigtede hændelser, der kan forekomme.
At dokumentere og evaluere disse hændelser belyser også, hvordan vi kan forebygge dem.

Vi arbejder også med mobiliseringen af vores ældre borgere.
Ældre mennesker er særligt udsatte for at tabe funktionsevne, hvis de ophører med at være fysisk aktive. Mange ældre lever med kroniske sygdomme som for eksempel gigt, og det tager længere tid for ældre mennesker at genvinde kræfterne efter en periode med immobilisering, for eksempel i forbindelse med sygdom, indlæggelse eller kirurgiske indgreb.
Den fysiske aktivitet kan foregå som en naturlig del af dagligdagen.

I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med ernæringsrigtig kost.
De fleste ved, at overvægt skader kroppen. Færre ved måske, at småtspisende ældre risikerer at komme ind i en ond spiral med for lidt og forkert mad og drikke. De taber sig og mister muskelmasse og kan ende med ikke at kunne klare sig i eget hjem.

På Solbakken uddanner vi desuden social- og sundhedshjælpere og assistentelever samt sygeplejestuderende.