Gå til hovedindhold

Personale / Kontakt

Solbakkens personale

Foto af rød boligblok, der bruges, som forside

Der er ansat ca. 30 medarbejdere til pleje- og aktivitetscenteret.
De varetager opgaver indenfor områderne:

 • pleje/omsorg
 • praktisk bistand
 • aktivitet/omsorg
 • administration

Personalet er sammensat af følgende faggrupper:

 • leder
 • hjemmehjælpere
 • social- og sundhedshjælpere
 • social- og sundhedsassistenter
 • sygehjælpere
 • administrativ medarbejder
 • sygeplejersker
 • ergoterapeut
 • husassistenter
 • pedeller er ansat af boligselskaberne, men er tilstede på centret

Værdigrundlag
Ikast-Brande Kommune har nøgleordene "Tillid - ansvarlig - dialog", som vores fælles værdiforståelse og det vi arbejder ud fra. Personalet i distriktet har udarbejdet et fælles værdigrundlag, der tager afsæt i mødet med brugerne og deres pårørende, og hvor kommunens værdiord indgår.

På Solbakken kommer værdierne til udtryk via aftalte handleanvisninger.