Gå til hovedindhold

Aktivitets- og Plejecenter Solbakken

Solbakken er en del af Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling.

Indgangsparti

Centrets placering
Aktivitets- og Plejecenter Solbakken er en del af Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling og ligger i Ejstrupholm by ca. 8 km vest for Nørre Snede.
Centret ligger centralt i byen. I den hyggelige atriumhave er der mulighed for at få frisk luft, nyde blomster, buske og træer. Du kan gå/køre på en lille sti. I sommermånederne kan der i godt vejr, altid findes læ på en af de dejlige fællesterrasser.


På Solbakken arbejder vi efter leve-bomiljø-tanken
Det vil sige, at tanken om et hjem kombineres med et fællesskab, der rummer den omsorg og pleje, du har behov for. Vi håber derfor, at du må opleve en stemning af hjemlighed hos os.

Vi synes,det er vigtigt, at du i din hverdag oplever meningsfyldte aktiviteter, og at aktiviteterne passer til din kunnen og interesser.

Vi ønsker, at du i dit møde med vores personale vil opleve en respektfuld omsorg og en sundhedsfremmende tilgang til opgaverne.
Vores hjælp gives i samarbejde med dig, hvor du er den, der må fortælle os, hvilke behov du har. Hvis du ikke har mulighed for det, vil personalet på faglig og medmenneskelig vis sikre, at dine behov bliver mødt.

Du får tilknyttet en kontaktperson, der sammen med dig skal være med til at skabe sammenhæng og tryghed i din hverdag. Målet med personalets hjælp og indsats er at forebygge eller begrænse følgerne af din sygdom/handicap eller afhjælpe følgerne af det at blive ældre på bedst mulig måde.
Det er vores ønske, at vores personales indsats vil have en positiv indflydelse på din evne og mulighed for at have så god en hverdag som muligt.

Værdigrundlag
Ikast-Brande Kommune har nøgleordene: Tillid – ansvarlig – dialog som vores fælles værdiforståelse.

Personalet i distriktet har udarbejdet et fælles værdigrundlag, der tager afsæt i mødet med brugerne og deres pårørende, og hvor kommunens værdiord indgår.

Kvalitetsstandard/serviceniveaubeskrivelse
Du kan læse Ikast-Brande Kommunens kvalitetsstandard/serviceniveaubeskrivelse for hjælp og støtte til beboere på plejecentre under dokumenter nederst på siden her.