Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hverdagsliv

På Solbakken er der et daghjem, hvilket er et dagtilbud til visiterede brugere. Det er kommunens visitator, som visiterer til daghjemmet.

Åbningstiderne til daghjemmet er:
mandag, tirsdag og torsdag  kl. 8.30 - 16.00
onsdag og fredag                 kl. 8.30 - 12.00


Tilbud i daghjemmet.

•  socialt samvær
•  kreativ beskæftigelse
•  foredrag, højtlæsning og sang
•  udflugter i vores bus
•  underholdning + bankospil
•  gymnastik v. centerpersonalet
•  siddedans

Tirsdag eftermiddag er der fast gudstjeneste eller sang og hygge.
Aktivitetsrådet/vennekredsen varetager en del arrangementer.


Åbent dagcenter:
I vinterhalvåret er der hver torsdag eftermiddag  kl. 13.30 - 16.00  åbent dagcenter for alle pensionister og efterlønsmodtagere. Andre aktivitetstilbud vil fremgå af Solbakkens aktivitetskalender.

Månedens aktivitetskalender kan ses på denne hjemmeside, i "Den lille avis" og  på kommunens informationssider "Fokus".    

Ved brug af åbent dagcenter indløses et brugerkort, der giver adgang til alle åbne dagcentre i kommunen. Det betyder, at der ikke skal laves aftale med centret. Alle er velkomne.


Læs mere om det frivillige arbejde i distriktet

 

Solbakken
Smedevænget 14  -  7361 Ejstrupholm
Tlf. 9960 5720  -  kapih@ikast-brande.dk